Cô giáo hồn nhiên

Nguyễn Đức Đát

Gửi Trung Kim

Có lẽ tại máy mình nên chẳng thấy bài viết trên trang này. Tiếc.

nguyễn ngọc hạnh

Gửi Trung Kim

Đúng là...hồn nhiên rồi !
Hồn nhiên
như cỏ như cây
Hôn nhiên lông mọc
cánh tay nhịp nhàng
Hồn nhiên gõ nhịp
mơ màng
Phơi bày em
với ngỡ ngàng hồn nhiên!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2457','g0r2j49o6jss4uu4bbmic1r6i2','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-26 10:34:39','/a122481/co-giao-hon-nhien/page-2.html')