Phòng mạch đa khoa & thẫm mỹ viện

trungkim

@ Anh Nghiêu!

Anh Nghiêu ạ! Thế mà cũng có nhiều bà con ta khen lấy khen để và xếp hàng đăng kí lấy số chờ đến phiên đấy chớ! Hì..hì...Thật là cái ông có ý chí "dũng mãnh" trên kia coi thường người ta quá!

ĐVN

Gửi anh TRUNG KIM

Xem thông báo
Thấy giật mình
Suy đi nghĩ lại
Thấy kinh
Em chuồn.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2457','45hfcb17o2ro7efps15ct2avk5','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-26 09:43:42','/a73468/phong-mach-da-khoa-amp-tham-my-vien/page-2.html')