GIẢI THÍCH RÕ NGHĨA CHO THƠ FỔ NHẠC

By trungkim

  Nhằm để cho những bài thơ mà tk phổ nhạc có nơi thảo luận trao đổi giải thích những câu từ trong bài thơ cho rõ nghĩa hơn dễ hiểu hơn. Chứ mỗi lần tìm bài thơ của tác giả muốn phổ nhạc tk tìm hoài không ra. Có những bài đăng từ lâu nằm buồn ở nơi quên lãng không thèm lên tiếng khiến tk cũng phải khóc tiếng tàu luôn! Xin cám on!
 

More...