Tiểu Thuyết YÊU MA

By trungkim

 • ( Xin click vào tựa đề để đọc)
  http://trungkim.vnweblogs.com/gallery/2457/previews-med/sonnunam1.jpg
 1. *YÊU MA - Chương 1: Con ma dễ thương (kì 1)
 2. * YÊU MA - Chương 1: Con ma dễ thương (kì 2)
 3. * Yêu ma -Chương 1: Con ma dễ  thương (kì 3)
 4. * YÊU MA - Chương 2: Ma ám (kì 1)
 5. * YÊU MA - Chương 2: Ma ám (kì 2)
 6. * YÊU MA - Chương 3: Ma cũng lụy tình và những án mạng cưỡng dục (kì 1)
 7. * YÊU MA - Chương 3: Ma cũng lụy tinh và những án mạng cưỡng dục  (kì 2)
 8. * YÊU MA - Chương 3: Ma cũng lụy tình và những án mạng cưỡng dục   (kì 3)
 9. * YÊU MA - Chương 4: Sợ ma - Ma sợ (kì 1)
 10. * YÊU MA - Chương 4: Sợ ma - Ma sợ ( kì 2)
 11. * YÊU MA - Chương 4: Sợ ma - Ma sợ ( kì 3)
  12* YÊU MA - Chương 5: Đại gia Y Moan (kì 1)
  13 * YÊU MA - Chương 5: Đại gia Y Moan (kì 2)
  14* Yêu con Ma - chương 6 - Cặp vú của nữ thần Hơ Kroih (kì 1)
  15* Yêu con Ma - chương 6 - Cặp vú của nữ thần Hơ Kroih (kì 2)

  16*
  Yeu con Ma - chương 7: Cô gái lạnh lùng trên căn gác (kì 1)
  17* Yêu con Ma - chương 7: Cô gái lạnh lùng trên căn gác (kì 2)
  18* Yeu con Ma - chương 8: Cơ May
  19* Yeu con Ma - chương 9: Niềm tin (kì 1)
  20* Yeu con Ma - chương 9: Niềm tin (kì 2)
  21* Yeu con Ma - chương 10: Hai con ma H Nhiêu? (kì 1)
  22* Yeu con Ma - chương 10: Hai con ma H Nhiêu (kì 2)
  23* Yeu con Ma - chương 11: Một nỗi chông chênh (kì 1)
  24* Yeu con Ma - chương 11: Một nỗi chông chênh (kì 2)
  25* Yeu con Ma - chương 12: Lễ hội cồng chiêng và vũ điệu kì bí của con ma H Nhiêu (kì 1)
  26* Yeu con Ma - chương 12: Lễ hội cồng chiêng và vũ điệu kì bí của con ma H Nhiêu (kì 2)
  27* Yeu con Ma - chương 13: Con tạo xoay vần (kì 1)
  28* Yeu con Ma - chương 13: Con tạo xoay vần (kì 2)
  29* Yeu con Ma - chương cuối: Điệp khúc an lành

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2457','hn09gmkish3skn3d8ca6vngc46','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-26 09:26:50','/ac4964/may-doi-lan-dan-ca-sy-the-nghia.html')