Anh sẽ là - Thơ Huỳnh Mai - Nhạc Trung Kim - Ca sỹ LiSa

* Anh sẽ là
 - Thơ Huỳnh Mai
 - Nhạc Trung Kim
 - Ca sỹ LiSa
***